Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in het plaatsen van een zonnepanelen-installatie gecombineerd met een thuisbatterij en laadpaal. In dit artikel bespreken we één van de mogelijkheden aan de hand van een concreet voorbeeld.

In dit voorbeeld gebruiken we een installatie waar wij op een bestaande zonnepanelen-installatie een thuisbatterij en laadpaal hebben aangesloten. De omvormer die reeds aanwezig was, was van SMA, maar is te oud om via de online monitoring te kunnen volgen. De info van de opwekking van zonnestroom is in dit geval dus niet te zien. Dit zou, indien de klant dit wenst, kunnen opgelost worden door een nieuwere omvormer te hangen of een extra SMA Energy meter te plaatsen. Deze meter meet dan puur hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken om zo de info in de monitoring te vervolledigen.

De thuisbatterij die wij plaatsten is van het merk BYD met type HVM8.3 en heeft een bruikbare capaciteit van 8,28 kWh. De batterij-omvormer is van SMA type SBS3.7. Wij schreven reeds een artikel over een voorbeeldinstallatie van BYD met SMA. Voor meer info kan je dat artikel hier vinden.

Voor laadpalen werken wij telkens samen met Lucas Jacobs van Jacobs Elektriciteitswerken. Een van de laadpalen die Lucas kan aanbieden is de SMA EV Charger. Doordat wij bij deze installatie gebruik maken van de SMA Home Manager 2.0, kan deze laadpaal toegevoegd worden aan het SMA systeem. Zo werkt de klant met 1 systeem voor zowel productie en opslag van zonnestroom, als voor het laden van de elektrische of hybride wagen met zo veel mogelijk zonnestroom. Ook voor de monitoring kan alles in de SMA Energy app of op de www.sunnyportal.be site gevolgd worden.
De plaatsing van de batterij en laadpaal (en zonnepanelen indien er nog geen liggen) wordt dan samen met Lucas gepland, zodat alles op 1 dag klaar is.

Hieronder staan enkele foto’s van de installatie en monitoring.